Жас(жаңадан келген) педагог мектебі (ЖПМ) – ғылыми-теорияға және ғылыми-әдістемеге ықпал ететін, және колледж оқытушыларын практикаға дайындауы. Мектеп колледждің әдістемелік қызметінің  құрылымдық бөлімі болып табылады. Жас оқытушы санатына (бастапқы) педагогикалық кадрға педагогикалық білімі немесе тәжірибесі бар құрылыс колледжінің бір жылдан аспайтын жаңадан келген оқытушылар қосылады. Мектеп жұмысына тәжірибелі педагогтар, оқу орнының әкімшілік – басқару кадрлары тартылады, сондай-ақ басқа да білім беру мекемелері. Мектеп жас педагогтың кәсіби шеберлікке бейімделіп қалыптасуына ықпал етеді және оның шығармашылық қабілетін дамытуға бағыттайды.

Семенова Л.И. - преподаватель спецдисциплин
Семенова Л.И. – ЖПМ жетекшісі, арнайы пәндер оқытушысы

ЖПМ-іне колледж қызметкерлерінің ішіндегі тәжірибелі педагог Семенова Людмила Ивановна жетекші етеді.

Мақсаты:  бастаушы оқытушыға әдістемелік және практикалық көмек көрсету, оның кәсіби қалыптасуына жәрдемдесу және тиісті санатқа байланысты педагогикалық, психологиялық, әдістемелік, оқыту тәрбие жұмыстарын оқыту.

Міндеттер:

 1. пәннің сабақ беру әдістемесін,дидактика негіздерін бекіту және үйрену;
 2. оқытылатын пәннің теориялық негіздерін , оқытудың әдістемесі мен түрін ескере отырып, өткізілетін сабақ және жұмыс нысандарын түсіну;
 3. студенттерді оқытуда жоғары нәтижеге жету;
 4. жеке педагогикалық тәжірибесін жетілдіруді қамтамасыз ету.

2017-2018 оқу  жылына арналған  жас педагог мектебінің жұмыс жоспары

Мақсаты: Жас (жаңадан келген) мамандардың бейімделуі үшін  кәсіби қызметін және кәсіби құзыреттілігін жетілдіруді тиімді дамытуда, әдістемелік-ұйымдастыру жағдайын құру.

Міндеттері:

 • Колледждің эксперименттік жұмыс істеу жүйесінде оқытушының мәртебесі туралы  түсінік қалыптастыру;
 • дидактикалық деңгейін арттыру және педагогтың әдістемелік дайындығын  ұйымдастыру және  оқу-тәрбие жұмысын өткізу;
 • оқыту мен тәрбие технологияларын және инновациялық әдістерді жетістікпен меңгеруге ықпал жасау;
 • жас оқытушыларға көмектесу және оқу процесіндегі кәсіби, әдістемелік мәселелерді анықтау;
 • жас педагогтардың дара педагогикалық қабілетін ашу, өздігінен даму және жетілдіру қажеттілігін үнемі қалыптастыру;
 • тәжірибелі оқытушылардың шеберлігін насихсттау және білім әдістемесі мен педагогиканы жетілдіруде көмек көрсету;
 • жас педагогтың дара шығармашылығын қалыптастыру;
№  Мерзімі Іс-шаралар Жауаптылар
1 қазан Формирование группы слушателей. Назначение наставников. Организационные вопросы. Знакомство с правилами внутреннего распорядка. Тренинг на знакомство и сплочение слушателей Школы. Муканова К.Б., психолог
2 қараша Семинар-практикум : Технология целеполагания урока. Муканова К.Б., наставники
3 желтоқсан Методические основы современного учебного занятия, требования к его проведению. Муканова К.Б., наставники
4 қаңтар Тренинг-практикум :  Современный урок:  моделирование, реализация, самоанализ, анализ. Муканова К.Б., наставники
5 ақпан Коуч-занятие: «Внедрение элементов критического мышления в практику педагогов». Муканова К.Б., наставники
6 наурыз Практикум: Оценивание в учебном процессе. Муканова К.Б., наставники
7 сәуір Приемы рефлексии на уроке. Муканова К.Б., наставники
8 мамыр Значение самообразования как одного из путей повышения профессионализма учителя. Подведение итогов работы за год. Муканова К.Б., наставники