1304000 Есептеу техникасы  және бағдарламалық қамтамасыздандыру (техник-бағдарламашы).

Бұл маман компьютерге бағдарлама құрушы.

Техник-бағдарламашы мақсатты шешімге келтіретін,ақпаратты өңдеу процесін формалдық тілде суреттейді. Бағдарламашы компьютердің бағдарламалық қамтамасыздандыру жұмыс күйін қолдайды және жаңғыртады. Ол арнаулы бағдарламаның зерттемесімен, ойыннан бастап редактор бағдарламалардың  финанстық  жоспарларымен, күрделі жұмыс база деректерімен шұғылданады. Техник-бағдарламашы, коммерциялық құрылымдар,фирмалар,өндірістер,департаменттер, түрлі министрліктер ақпараттарын өндеу жұмысына дайындалады.

Қызметтің түрлері :

  • Орта оқу орындарында  информатиканы және бағдарламалауды  оқыту|;
  • База деректерімен   бағдарлама әзірлемелерін дайындау және ақпаратты ізденіс жүйелеріне қызмет көрсету ;
  • стандартты бағдарламалық қамтамасыздандыруды қолдану ;
  • Мамандықты  жетілдіру үшін міндетті түрде   негізгі  физика, математика, информатика білімі қажет.

ЖОО-да мамандықтар бойынша оқу қысқартылған мерзіммен, түлектердің  білімін жалғастыруына мүмкіндік бар.

370300 “Ұйым және ақпаратты қорғау технологиясы “

370100 “Компьютерлік жүйелерді ақпаратты өңдеу және басқару ;

370400 «Желілерді   бағдарламамен  аппаратты қамтамасыздандыру»

370200 «Автоматтандырылған жобаның жүйесі»