20 ақпан 2018 г. Форсайт-семинар: « Заманауи технологиялар мен жалпытехникалық жəне технологиялық пəндер бағдарламаларын игеру тұрғысынан студенттермен жұмыс нысаны».
Ашық сабақ: Жобалау графигі. Макеттеу. «Дизайндығы білім нысанының экологиялық тəсілі», №320 Д-3тобы. Арнайы пəн оқушылары Величко В.В., Щербина С.В.