«Қостанай құрылыс колледжі  » КМҚК

САПА  САЛАСЫНДАҒЫ  МАҚСАТ

 Қостанай құрылыс колледжі саяси сапаны   жүзеге асыру үшін саясат  облысында келесі мақсаттарды алға  қояды:

 1. Қостанай облысының колледждері арасында әрқашан үздіктер қатарында болу
 2. Тұтынушылардың үздіксіз қанағаттанушылығын және басқа мүдделердің менеджмент сапа жүйесінің нәтижелерін  үнемі көтеру жолымен жетілдіру.
 3. Құзырлылық көзқарас негізінде білім атқару қызметінің сапасы мен мөлшерін жақсарту,жаңа білім технологиясын қолдану,колледж қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін көтеру үшін жағдай жасау және  жоғары әдістемелік мәдениетті танушы  кәсіпкер- педагогтың жаңа тұрпатын қалыптастыру .
 4. Әлеуметтік серіктестіктің өзара әрекеттерін ,оларды жоғары білікті мамандар дайындауда негізігі тапсырысын кеңейту.
 5. Оқу үдерісінде материалдық-техникалық базаларды, қазіргі оқу жабдықтарын  алу жолымен және инфрақұрылымның дамуын нығайту.
 6. Құрылымды  және білім бағдарламасының мазмұнын дайындап жаңа бағытта ашу( мемлекеттік тілде  «Ғимараттар мен құрылымдарды  салу және пайдалану  мамандығына оқыту) ММСБ талабына сәйкес жетілдіру.
 7. Колледж шартында « маманданушы тұлғаның тілді жан-жақты білуін қалыптастыруда» инновациялық бағдарламаларды әзірлеу.
 8. «Ғимараттар мен құрылымдарды салу  және пайдалану » мамандығына дуалды оқыту жүйесін эксперимент түрінде жүргізу .
 9.  Профорентациялық ұзақ мерзімді жұмысты  жүйелеу  негізінде мектеп – колледж-өндірістік білім жүйесін үздіксіз дамыту.
 10. Оқушылардың жоғары сапалы дайындығы негізінде, ғылыми зерттеулерді дамыту.
 11. Әлеуметті белсенді және үйлесімді дамыған тұлғаның ,жоғары мәдениеттілігінің қалыптасуын , жаңа білімнің үнемі қажеттілігін , оқушылардың лидерлік сапасы мен өзбеттілігін дамыту.
 12. Кепілдігі бар жоғары сапалы білімнің  жаңа басқару жүйесін дамыту.

Ережелер:

Ережелер

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *