Сәулет бөлімі
Құрылыс бөлімі
Техникалық бөлім
Қашықтықтан оқыту және бухгалтерлік есеп бөлімі