«Қостанай құрылыс колледжі  » КМҚК

САПА  САЛАСЫНДАҒЫ  МАҚСАТ

 Қостанай құрылыс колледжі саяси сапаны   жүзеге асыру үшін саясат  облысында келесі мақсаттарды алға  қояды:

 1. Қостанай облысының колледждері арасында әрқашан үздіктер қатарында болу
 2. Тұтынушылардың үздіксіз қанағаттанушылығын және басқа мүдделердің менеджмент сапа жүйесінің нәтижелерін  үнемі көтеру жолымен жетілдіру.
 3. Құзырлылық көзқарас негізінде білім атқару қызметінің сапасы мен мөлшерін жақсарту,жаңа білім технологиясын қолдану,колледж қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін көтеру үшін жағдай жасау және  жоғары әдістемелік мәдениетті танушы  кәсіпкер- педагогтың жаңа тұрпатын қалыптастыру .
 4. Әлеуметтік серіктестіктің өзара әрекеттерін ,оларды жоғары білікті мамандар дайындауда негізігі тапсырысын кеңейту.
 5. Оқу үдерісінде материалдық-техникалық базаларды, қазіргі оқу жабдықтарын  алу жолымен және инфрақұрылымның дамуын нығайту.
 6. Құрылымды  және білім бағдарламасының мазмұнын дайындап жаңа бағытта ашу( мемлекеттік тілде  «Ғимараттар мен құрылымдарды  салу және пайдалану  мамандығына оқыту) ММСБ талабына сәйкес жетілдіру.
 7. Колледж шартында « маманданушы тұлғаның тілді жан-жақты білуін қалыптастыруда» инновациялық бағдарламаларды әзірлеу.
 8. «Ғимараттар мен құрылымдарды салу  және пайдалану » мамандығына дуалды оқыту жүйесін эксперимент түрінде жүргізу .
 9.  Профорентациялық ұзақ мерзімді жұмысты  жүйелеу  негізінде мектеп – колледж-өндірістік білім жүйесін үздіксіз дамыту.
 10. Оқушылардың жоғары сапалы дайындығы негізінде, ғылыми зерттеулерді дамыту.
 11. Әлеуметті белсенді және үйлесімді дамыған тұлғаның ,жоғары мәдениеттілігінің қалыптасуын , жаңа білімнің үнемі қажеттілігін , оқушылардың лидерлік сапасы мен өзбеттілігін дамыту.
 12. Кепілдігі бар жоғары сапалы білімнің  жаңа басқару жүйесін дамыту.

САПА  САЛАСЫНДАҒЫ  САЯСАТ

Қостанай  құрылыс  колледжінің басты стратегиялық мақсаты  колледждің тұрақты дамуын қамтамасыз ету ,қолжетімділікті,  жоғары сапалы және  тиімді білімін   келесі бағыттар бойынша:

 1. Жоғары сапалы дайындықты қамтамасыз ету және мамандарды дайындауда құзырлы көзқарас  негізінде , жаңа  білім технологияларын  қолдану.
 2. Кәсіпкердің білім аясындағы біртұтас құрылу жүйесі : мектеп – колледж  – кәсіпорын, білім , ғылымдар және өндірістер.
 3. Колледждің дамуы, кәсіпкер нысанының дамуы, субъектінің өзін – өзі қаржыландыруы  сияқты.

Қостанай құрылыс колледжі,  білім қызметін атқаруда және мамандарды дайындауда, “байланыс, телекоммуникациялар және ақпараттық технологиялар”мен  «құрылыс пен комуналды шаруашылқ» облысында үздік болуға тырысады.

Саясатта бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауға,  қабілетті  сапалық қызмет қөрсетуге , құрылыс ақпаратты технологиялар  облысында жаңа жетістіктер негізінде  бағытталады.

Колледждің маңызды міндеті :

САПАДАН БІЛІМГЕ , ӨНДІРІСТЕН САПАҒА

Колледж басшылығы   саясаты  облысының сапасын жүзеге асыру бойынша  көсемі болып табылады,  білім процесінде тиімді  іс-қимылды   қамсыздандырады және кәсіпорын қызметкерлеріне  сәйкес  ресурстарды  қамтамасыз етуде міндеттеледі.

Қызметкерлер қызмет үдерісінде   толық құқылы және білікті   болып табылады. Инженерлік-педагогикалық ұжым   педагогикалық мәдениетті тиімді және әдістемелік – шеберлікті,инновациялық педагогикалық технологияларды оқу ісінде  жоғарылатады.

Саясатты жүзеге асыру  тиімді іс-қимыл мен колледждің  менеджмент  сапалық жүйесін үнемі  көтеруге бағытталады.

Ережелер:

Ережелер

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *