СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТЫ – ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  КОЛЛЕДЖДЕР АРАСЫНДА ӘРҚАШАН КӨШБАСШЫ ҮШТІКТЕР ҚАТАРЫНДА БОЛУ»

Қазіргі заманғы білім беру ұйымы өз қызметін әлеуметтік  талаптарына сәйкес,  кәсіби даярлада жаңарту моделі үшін жағдай жасайды, қайта даярлау және біліктілігін арттыру,  жұмыс берушілерге қойылатын талаптарға сай,  білім беру қызметі нарығында бәсекеге қабілетті  және білім беру ұйымдарында көмек беретін инновациялық қызметін құрайды.Жоғарыда айтылғандар  аясында , қазіргі білім беру ұйымдарында талаптарына сәйкес өзгертулер және өзінің мақсаты  міндетті түрде болуы тиіс .

КОЛЛЕДЖ МИССИЯСЫ  – «БІЛІМ БЕРУ  САПАСЫНАН – ӨНДІРІСТЕГІ САПАҒА »